Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Úvod » Rekonstrukce

Sloupová síň

22.10.2011

Sloupová síň je multifunkčním prostorem pro pořádání kulturních, vzdělávacích nebo prezentačních akcí.

  • Prostory je možno pronajmout za účelem pořádání oslav, svateb, rautů, prezentačních akcí, koncertů, přednášek, apod.
  • Maximální počet osob účastnících se akcí ve sloupové síni je stanoven na 200 osob. Pronájem může být odmítnut z důvodu nevhodnosti akce.

 

[ zpět ]